lolyoshi

 • 2 Followers
 • Member since October 2018

Overall Stats

36

Total tournaments organized

267

Total matches played

43

Total tournaments participated

0

Total events attended

Top Finishes

1st

13

Tournaments won

2nd

11

Finished 2nd

3rd

12

Finished 3rd

Top 10

6

Finished in top 10

Games and Matches

Top Games
 • Super Smash Bros. Ultimate
Overall Win Rate

70%

Win rate

 • 186

  Wins

 • 81

  Losses

 • 0

  Ties

Community Stats

Illus searching front

Không có số liệu thống kê chung

Số liệu thống kê chung của bạn sẽ được hiển thị tại đây khi bạn tham gia các giải đấu và sự kiện của họ.

Advertisement
Advertisement
Advertisement